Sunday, 25 May 2008

Marjan Žiberna: BAZNI ŠČUREK

Ščurki niso sicer najbolj prijetne in zaželjene živali, toda njihovi daljni sorodniki, med katere sodijo tudi bazni ščurki Scurkus basis, znajo biti čisto prijazni prebivalci izhodiščnih taborov kakšne himalajske odprave.
Toda podvrsta baznih ščurkov, kot je Scurkus basis Gibernaus, premore celo številne kvalitete: je pismen, razgledan, nemoteč, ima očiten dar opazovanja. Takšen je tudi Marjan Žiberna, avtor literariziranega potopisa z naslovom Bazni ščurek. Zaradi prej omenjenih lastnosti in netipičnega položaja baznega ščurka v alpinistični odpravi, je Žiberna lahko napisal knjigo z izvirnim pogledom na himalajsko odpravo. Zgodbe s takšnega zornega kota ne more napisati noben uradni član odprave, ne plezalec, niti zdravnik in tudi novinar ne. To je knjiga, ki jo lahko napiše samo bazni ščurek prav posebne (pod)vrste.

No comments: